สมัคร UFABET สมัครเว็บบอลออนไลน์ มิสเตอร์ดี

สมัคร UFABET รายได้รวม 13.2 ล้านปอนด์นั้นน้อยกว่า 17 ล้านปอนด์ที่บันทึกไว้ในช่วงเปรียบเทียบ 22% รายได้สุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยู่ที่ 4.2 ล้านปอนด์ เทียบกับ 9.1 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 ผลลัพธ์สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2556 ได้รับประโยชน์จากการขายระบบวัสดุซึ่งสร้างรายได้รวม 6.8 ล้านปอนด์ รายได้และรายได้สุทธิในช่วงเวลานั้น รายได้สุทธิที่ไม่รวมผลกระทบของการขายระบบนี้เพิ่มขึ้น 34% จาก 2.3 ล้านปอนด์เป็น 3.1 ล้านปอนด์ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมการพัฒนาแพลตฟอร์มและเกมที่เพิ่มขึ้นจากตลาดสหรัฐฯ เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กลุ่มบริษัทระบุไว้เพื่อมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ขาดทุนก่อนหักภาษี 0.9 ล้านปอนด์ เทียบกับกำไร 4.9 ล้านปอนด์ในปี 2556 และขาดทุนหลังหักภาษี 0 ปอนด์

กลุ่มบริษัทยังคงลงทุนอย่างมากในความสามารถของระบบการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและโอกาสทางการตลาดของสหรัฐฯ โดยหลักผ่านจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในสหราชอาณาจักรและการขยายทีมขายในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง กลุ่ม บริษัท เชื่อการลงทุนนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากการเล่นเกมได้ทันทีจำลองTM โอกาสในสหรัฐอเมริกาและตลาดอื่น ๆ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 14.0 ล้านปอนด์ เทียบกับ 2.2 ล้านปอนด์ในช่วงเปรียบเทียบ และสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยู่ที่ 16.9 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 11.0 ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้

รายได้รวมลดลง 22% จาก 17 ล้านปอนด์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็น 13.2 ล้านปอนด์สำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่ลดลงอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขายระบบที่มีนัยสำคัญในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รายได้รวมที่ปรับปรุงโดยไม่รวมการขายระบบนี้เพิ่มขึ้น 20% เป็น 12.2 ล้านปอนด์ในปี 2014

รายได้สุทธิในช่วง 4.2 ล้านปอนด์ น้อยกว่าช่วงหกเดือนเปรียบเทียบ 4.9 ล้านปอนด์ ระยะเวลาหกเดือนสำหรับปี 2556 รวมรายได้จากการขายระบบวัสดุจำนวน 6.8 ล้านปอนด์ การปรับผลกระทบจากการขายระบบนี้ รายได้สุทธิในช่วงเวลาปัจจุบันเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านปอนด์เป็น 3.1 ล้านปอนด์ สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นในตลาดนิวเจอร์ซีย์และค่าธรรมเนียมการพัฒนาเกมเพิ่มเติมสำหรับการแปลงออฟไลน์ที่มีอยู่ เกมสล็อตสู่ตลาดออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาและตลาดที่มีการควบคุมในยุโรป ส่วนแบ่งรายได้ B2B และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านปอนด์เป็น 1.4 ล้านปอนด์รวมถึงรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายเนื้อหาในยุโรปของเราและรายได้เริ่มต้นจากการเล่นเกมด้วยเงินจริงและเกมจำลองในตลาดสหรัฐอเมริกา

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้กับบุคคลที่สาม ค่าใช้จ่ายการตลาดทางตรงแบบ B2B และ B2C และต้นทุนโดยตรงของการดำเนินงานแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานทั่วทั้งธุรกิจได้เพิ่มขึ้นจาก 1.4 ล้านปอนด์เป็น 1.6 ล้านปอนด์ในช่วงหกเดือนเป็น 30 มิถุนายน 2557 การเพิ่มขึ้นคือ สาเหตุหลักมาจากค่าสิทธิที่เพิ่มขึ้นซึ่งจ่ายให้กับผู้ให้บริการเนื้อหาเกมบุคคลที่สามในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากการขยายสู่ตลาดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมถึงค่าใช้จ่ายของบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับสำนักงานทั้งในลอนดอนและเนวาดา ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 2.8 ล้านปอนด์ในปี 2556 เป็น 3.5 ล้านปอนด์ในช่วงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สาเหตุหลักมาจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบเกมทางอินเทอร์เน็ต ทีมงานเกมที่ได้รับการปรับปรุง ความสามารถในสหราชอาณาจักรและการขยายการขายในสหรัฐอเมริกา การลงทุนนี้ทำให้สามารถขยายสู่ตลาดสหรัฐได้โดยการเสริมความแข็งแกร่งของความสามารถในการจัดส่งของกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอโดยเกมจำลองทั่วทั้งตลาดสหรัฐ

EBITDA

ขาดทุนก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Clean EBITDA) ที่ 0.4 ล้านยูโร ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขเปรียบเทียบ (รายได้ปี 2556 5.9 ล้านปอนด์) อยู่ที่ 6.3 ล้านปอนด์ ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของระยะเวลาของการขายระบบในช่วงเวลาเปรียบเทียบ

Clean EBITDA เป็นมาตรการเฉพาะของบริษัทที่ไม่ใช่ GAAP และไม่รวมดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการจ่ายตามหุ้น และรายการอื่น ๆ ที่กรรมการพิจารณาว่าไม่เกิดซ้ำและเป็นครั้งเดียว กรรมการถือว่า Clean EBITDA เป็นหน่วยวัดผลกำไรที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่ถือเป็นอัตวิสัยเกินควร

H2 Outlook

รายได้จากการพัฒนาเกมและแพลตฟอร์ม B2B ยังคงเป็นไปตามความคาดหวัง ส่วนแบ่งรายได้ B2B และรายได้ B2B อื่น ๆ ควรได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการเล่นสล็อตในตลาดอิตาลี เพิ่มรายได้จากการเล่นเกมจำลองจากการใช้งานที่มีอยู่ในคอนเนตทิคัต (Foxwoods Resort Casino); และรายได้จากการเล่นเกมด้วยเงินจริงจากนิวเจอร์ซีย์ รายได้ยังจะได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวเกมจำลองเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 4 ในนิวยอร์ก (คาสิโนเอ็มไพร์ซิตี้) และเพนซิลเวเนีย (คาสิโน Parx)

การขายระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระแสรายได้ของเราในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการขายระบบวัสดุก่อนสิ้นปี 2557 อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาของการขายดังกล่าวมีความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับทั้งปี 2557 จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการสรุปการขายระบบที่ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับผลงานของเราในปี 2556

ปี 2557 เป็นช่วงของการลงทุนและผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่เราวางไว้ ขั้นตอนที่เราได้ดำเนินการตั้งแต่ IPO และดำเนินการต่อไป วางตำแหน่งกลุ่มให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความแข็งแกร่งของงบดุล เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอโดยธุรกิจเกมจำลองที่ใช้เงินจริงในสหรัฐอเมริกา

กระแสเงินสด

ยอดเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยู่ที่ 14.0 ล้านปอนด์ (2556: 2.2 ล้านปอนด์) เพิ่มขึ้น 11.8 ล้านปอนด์ ยอดเงินสดได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากการออกหุ้นใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มบริษัทยังคงลงทุนในความสามารถในการปรับใช้ระบบการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและเงินสดลดลง 2.8 ล้านปอนด์จาก 16.9 ล้านปอนด์ที่ถืออยู่ตอนท้าย ปี 2556 นอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียนและการเก็บภาษีจากกระแสเงินสดไหลออก 0.3 ล้านปอนด์ในระหว่างช่วงเวลานั้น ยังรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในเงินทุนหมุนเวียน 1.3 ล้านปอนด์ และ 1.0 ล้านปอนด์ในการลงทุนส่วนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตนซึ่งเกี่ยวข้องกับ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของเวลาในการพัฒนาภายในและ 0 ปอนด์

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของกลุ่มในระหว่างปีแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ของกลุ่มในการรวมธุรกิจการจัดจำหน่ายเนื้อหาเกมหลักในยุโรปและเพื่อเติบโตผ่านโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น รวมถึงการขาย IGS และการพัฒนาเกมในตลาดที่มีการควบคุม กรรมการถือว่ากำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“Clean EBITDA”) เป็นการวัดผลกำไรที่น่าเชื่อถือและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของกลุ่มได้ระบุไว้ด้านล่าง:ข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ไม่ถือเป็นบัญชีตามกฎหมายทั้งหมดสำหรับงวดนั้น รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2556 ได้ยื่นต่อนายทะเบียนของบริษัทแล้ว รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระในรายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2556 นั้นไม่มีเงื่อนไข ไม่ให้ความสนใจในเรื่องใดโดยเน้นย้ำ และไม่มีข้อความตาม 498(2) หรือ 498(3) ของพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549 .

รายงานระหว่างกาลนี้ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้ตรวจสอบอิสระ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ข้อมูลทางการเงินในรายงานระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดการรับรู้และการวัดมูลค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ตามที่นำมาใช้ในสหภาพยุโรป (IFRS) นโยบายการบัญชีที่ใช้โดยกลุ่มบริษัทในข้อมูลทางการเงินนี้เหมือนกับนโยบายการบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และจะเป็นพื้นฐานของงบการเงินปี พ.ศ. 2557 มาตรฐานใหม่และแก้ไขจำนวนหนึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและการประมาณการที่สำคัญและการตัดสินที่กลุ่มบริษัทต้องเผชิญนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่มีการเผยแพร่รายงานประจำปี 2556 และคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหกเดือนที่เหลือของปีงบการเงิน

2. คำพิพากษาและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลตาม IFRS สมัคร UFABET ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่มีผลกระทบต่อการใช้นโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างไปจากการประมาณการเหล่านี้

ในการจัดทำงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อนี้ ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนของการประมาณการที่มีความสำคัญสอดคล้องกับที่ใช้กับงบการเงินรวม ณ วันที่และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556นโยบายการบัญชีของส่วนงานที่รายงานเป็นไปตามนโยบายเดียวกันกับที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2 ผลลัพธ์ของส่วนงานแสดงถึงกำไรขั้นต้นที่ได้รับจากแต่ละส่วนงานโดยไม่มีการจัดสรรส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือนกรรมการ ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ นี่คือมาตรการที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินประสิทธิภาพของส่วนงาน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยต้นทุนการจ้างงานและสำนักงานที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเป็นหลัก

สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน

สินทรัพย์และหนี้สินจะไม่วิเคราะห์หรือรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทแยกจากกัน และจะไม่ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินประสิทธิภาพของส่วนงาน ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ส่วนงานและหนี้สินจึงไม่รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดตั้งอยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาBally Technologies คว้าสองตำแหน่งสูงสุดในปี 2015 Gaming & Technology Awards
Pro Wave 360° ชนะรางวัลที่หนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์สล็อตที่ดีที่สุด และ Safe-Bacc เป็นที่หนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเกมบนโต๊ะที่ดีที่สุดลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2015 Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) (“Bally” หรือ “บริษัท”) ได้รับเกียรติสามรางวัลใน 2015 Gaming & Technology Awards รวมถึงตำแหน่งสูงสุดสำหรับสองเกมของบริษัท และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โต๊ะ

“ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในสองในสี่ประเภท เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เล่น”

ทวีตนี้
Pro เวฟ 360 °ตู้จะเป็นครั้งแรกสำหรับ“สินค้าคาสิโนที่ดีที่สุด” และตู้เซฟ Baccชนะสถานที่แรกสำหรับ“ตารางเกมสินค้าที่ดีที่สุดหรือนวัตกรรม.” นอกจากนี้Mobile Credits ยังได้รับรางวัลที่สองสำหรับ “Best Consumer Service Technology”

ด้วยเกียรตินิยมล่าสุดเหล่านี้ Bally ได้รับรางวัลมากกว่า 80 รางวัลสำหรับนวัตกรรมการเล่นเกมในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา มากกว่าคู่แข่งรายใหญ่ทั้งหมดรวมกัน

ไม่มีผู้ผลิตเกมรายใดได้รับรางวัลมากกว่าสองรางวัลในรางวัล Gaming & Technology ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนิตยสารGlobal Gaming Business และยกย่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของอุตสาหกรรม การส่งได้รับการประเมินโดยคณะผู้ตัดสินผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมเกมคาสิโน

Derik Mooberry รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Bally กล่าว “ Pro Wave 360°นำตู้Pro Wave ที่ได้รับรางวัลของเราไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมดSafe-Baccเพิ่มความปลอดภัยให้กับเกมยอดนิยมของบาคาร่า และเครดิตมือถือทำให้ผู้เล่นสามารถเติมเงินในการเล่นเกมได้ง่ายขึ้นโดยอนุญาตให้โหลดเครดิต จากอุปกรณ์มือถือของพวกเขา เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมและมอบศักยภาพในการทำกำไรให้กับลูกค้าของเรามากขึ้น”

Pro เวฟ 360 °นิยามใหม่ของการเล่นเกมชุมชนแบบมีจอแสดงผลกลมมีห้าPro คลื่นตู้และห้า 40 นิ้วปิดด้านบนวิดีโอในรูปแบบการแสดงผลวิดีโอ 360 องศาสำหรับหัวใจที่สูงตระหง่านถึง 10 ฟุต การกำหนดค่าจะซิงโครไนซ์เหตุการณ์ภาพและเสียงสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมของชุมชนที่ผู้เล่นแบ่งปันความสุขในการชนะและโบนัสร่วมกัน ในขณะที่การเล่นและการหยอดเหรียญจะแยกจากกัน

Safe-Baccเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปฏิวัติวงการซึ่งรวมเอาเทคโนโลยีการสับไพ่อัตโนมัติ การอ่านไพ่ และการให้คะแนนที่ดีที่สุดของ Bally ไว้ในโซลูชั่นเดียวที่เพิ่มความเร็วของเกมและปรับปรุงความปลอดภัยบนโต๊ะบาคาร่า Safe-Baccมอบการประหยัดต้นทุนโดยขจัดความต้องการคุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติม บัตรที่สับล่วงหน้า และการตรวจสอบความปลอดภัยแบบหลายชั้นที่คาสิโนดำเนินการในขณะส่งไพ่ไปที่โต๊ะ

เครดิตมือถือปฏิวัติการเล่นสล็อตโดยทำให้ผู้เล่นสามารถให้ทุนในการเล่นเกมได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของพวกเขา การจัดการเงินรุ่นต่อไปนี้ทำให้ผู้เล่นไม่ต้องไปที่ตู้เอทีเอ็มหรือพกบัตรกำนัลไปรอบ ๆ พื้นคาสิโน เพิ่มศักยภาพในการรับเหรียญโดยลดเวลาที่ใช้ไปจากเครื่องสล็อตแมชชีน

เกี่ยวกับ Bally Technologies, Inc.

Bally Technologies (NYSE: BYI) ก่อตั้งขึ้นในปี 2475 ให้บริการเกมที่เป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะ ระบบ มือถือ และโซลูชัน iGaming แก่อุตสาหกรรมเกมระดับโลกที่ขับเคลื่อนรายได้และให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานแก่ผู้ให้บริการเกม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.ballytech.com เชื่อมต่อกับ Bally บนFacebook , Twitter , YouTube , LinkedInและInstagram

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความที่ “เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ในอนาคต ดังนั้น ผลลัพธ์ดังกล่าวจึงอาจแตกต่างจากที่แสดงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผลการดำเนินงานในอนาคตอาจได้รับผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากความเสี่ยงหลายประการที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะๆ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ณ วันที่ของวันนี้เท่านั้นPlaor, Inc. ยังคงขยายพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาคาสิโนโซเชียลด้วยการเปิดตัว Golden Rome
06 ตุลาคม 2557 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
WOODLAND HILLS, Calif.–( BUSINESS WIRE )– 19 ก.ค. 2562 Plaor, Inc.ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเครือข่ายโซเชียลมีเดียแนวตั้ง CrowdGather, Inc. (OTCQB:CRWG) ประกาศเปิดตัวGolden Rome ™ ซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ ชื่อที่พัฒนาจาก Multicommerce Game Studio ซึ่งเป็นพันธมิตร Golden Rome ™เป็นสล็อตวิดีโอ 5 รีลพร้อมสัญลักษณ์เสริม สัญลักษณ์กระจาย และตัวคูณที่ปัจจุบันมีให้เล่นในMega Fame Casino & Slots ™ และบนแพลตฟอร์มเกม Facebook, iOS และ Android

“ Multicommerce Game Studio เป็นส่วนสำคัญของความพยายามของเราในการสร้างเนื้อหาคาสิโนโซเชียลที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม”

ทวีตนี้
“เราภูมิใจที่จะนำเกมสล็อตวิดีโอยอดนิยมอีกเกมหนึ่งมาสู่ผู้เล่นMega Fame Casino & Slots ™ ” Richard Corredera ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ CrowdGather กล่าว “ Multicommerce Game Studio เป็นส่วนสำคัญของความพยายามของเราในการสร้างเนื้อหาคาสิโนโซเชียลที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม”

หากต้องการเริ่มเล่นMega Fame Casino & Slots™ฟรี โปรดไปที่ Facebook App Center, Apple iOS App Store หรือ Google Play Store ทันที

เกี่ยวกับ Multicommerce Game Studio

Multicommerce Game Studio เป็นสตูดิโอออกแบบเกมอิสระชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมเกมระดับโลกที่เน้นเนื้อหาสล็อตวิดีโอ, คลาส II และเกมบิงโก นอกจากนี้ Multicommerce Game Studio ยังมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในโครงการต่างๆ ตั้งแต่แอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ การพัฒนา SAS และขั้นตอนการพัฒนาที่สมบูรณ์ที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์เกม Class III ที่ผ่านการรับรอง

เกี่ยวกับ CrowdGather, Inc.

ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่เพิ่มขึ้นของฟอรัมความสนใจพิเศษและชุมชนกระดานข้อความที่กระตือรือร้น CrowdGather ( www.crowdgather.com ) ได้สร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกฟอรัม เจ้าของฟอรัม และผู้โฆษณาฟอรัม CrowdGather นำเสนอเครือข่ายโซเชียลที่ให้ข้อมูลและโต้ตอบได้สูงสำหรับสมาชิก ทรัพยากรการจัดการและการแบ่งรายได้สำหรับเจ้าของฟอรัมบุคคลที่สาม และเครือข่ายโฆษณาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับนักการตลาดทั่วโลก

Plaor บริษัทในเครือ CrowdGather ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกมหลายแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้สูง ตั้งอยู่ในใจกลางย่านนวัตกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วของบอสตัน Plaor ผลิตMega Fame Casinoซึ่งเป็นคาสิโนโซเชียลที่มีนวัตกรรมและได้รับการจัดอันดับสูงซึ่งมีให้บริการบน iOS, Android และเดสก์ท็อป ด้วยพนักงานมากกว่า 20 คน ทีมงาน Plaor เป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นหน้าใหม่ดาวรุ่งและทหารผ่านศึกด้านการพัฒนาเกมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทต่างๆ เช่น Rockstar Games, Turbine, Harmonix, Irrational Games, Nanigans, Sony Online Entertainment, ThoughtWorks, THQ และ Caesars Interactive Entertainment .

เกี่ยวกับ Mega Fame Casino & Slots ™

Mega Fame Casino & Slots™เป็นคาสิโนโซเชียลคุณภาพสูงที่มีให้บริการบน Facebook, iOS และ Android แล้ว ผู้ใช้สามารถเล่นธีมสล็อตที่ไม่เหมือนใครได้มากกว่าหนึ่งโหล โฮลเด็มโปกเกอร์สี่ประเภท วิดีโอโปกเกอร์ พร้อมด้วยนวัตกรรม MegaFame Blvd Mega Fame Casino & Slots™มีดาราดังมากกว่า 300 คนและเสนอทัวร์นาเมนต์ดาราประจำสัปดาห์ที่นำประสบการณ์ดาราที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงมาสู่เกมโซเชียล ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Plaor และไม่มีประโยชน์ด้านการตลาดและการโฆษณาที่ CrowdGather จะมอบให้ ปัจจุบัน Mega Fame Casino & Slots™มีผู้ใช้งานมากกว่า 23,000 รายต่อวัน และคาดว่าจะสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและการเติบโตของบริษัทและกลยุทธ์ทางธุรกิจ คำต่างๆ เช่น “คาดหวัง” “จะ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “คาดหมาย” “หวัง” “ประมาณการ” และรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าวและสำนวนที่คล้ายคลึงกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุการคาดการณ์ล่วงหน้า งบ. แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ และตั้งอยู่บนสมมติฐานและการประมาณการจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และตลาดทั่วไป ความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากฟอรัมของบริษัทและคาสิโนโซเชียลของ Plaor; ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ความสามารถในการบริหารจัดการการเติบโตของบริษัท ความสามารถในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ปัจจัยการแข่งขันในตลาดที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเหตุการณ์ ปัจจัย และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เปิดเผยเป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทขอปฏิเสธข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันใด ๆ อย่างชัดแจ้งในการเผยแพร่การอัปเดตหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความคาดหวังของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือสถานการณ์ตามคำแถลงใดๆคาสิโน Rivers ของ Pittsburgh พยายามทำลายสถิติโลกสำหรับ Pierogi ที่ใหญ่ที่สุด
เฉลิมฉลองวันชาติ Pierogi ในวันที่ 8 ต.ค. ที่ Pittsburgh’s Casino

06 ตุลาคม 2557 07:58 น. Eastern Daylight Time
พิตต์สเบิร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2559 ริเวอร์สคาสิโนกำลังทำอาหารอยู่ ซึ่งใหญ่มาก นั่นเป็นเพราะว่าคาสิโนของ Pittsburgh จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน GUINNESS WORLD RECORDS ® อย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน Pierogi ที่ใหญ่ที่สุด และวันใดจะดีไปกว่าการปรุงอาหารมื้อใหญ่นี้มากกว่าวันชาติ Pierogi วันพุธที่ 8 ต.ค.

“ตามธรรมเนียมแล้ว Pierogies เป็นที่ชื่นชอบของ Pittsburgh ดังนั้นจึงเหมาะสมที่คาสิโนของ Pittsburgh เป็นคนแรกที่พยายามทำสถิตินี้”

ทวีตนี้
นี่เป็นบันทึกที่ไม่เคยมีมาก่อน ปรุงโดย Executive Chef Richard Marmion ของ Rivers และผู้ช่วย Executive Chef Adam Tharpe เกี๊ยวแสนอร่อยนี้จะต้องมีน้ำหนักมากกว่า 110 ปอนด์และสามออนซ์เพื่อรักษาสถิติ ส่วนผสมในการทำ Pierogi ที่ทำลายสถิติ ได้แก่ มันฝรั่ง 60 ปอนด์ แป้ง 25 ปอนด์ ไข่ 16 ฟอง และเชดดาร์ชีส 5 ปอนด์

เชฟ Marmion และทีมของเขากำลังฝึกทำอาหารเพียร์โรจน์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ ในเวลา 10.00 น. ในวันปิเอโรกีแห่งชาติ ตัวแทนจาก Guinness World Records จะดูแลเชฟในครัวของริเวอร์สเพื่อตรวจสอบจานที่มีน้ำหนัก จากนั้นการเฉลิมฉลองและการรับประทานอาหารจะเริ่มขึ้น

“ตามธรรมเนียมแล้ว Pierogies เป็นที่ชื่นชอบของ Pittsburgh ดังนั้นจึงเหมาะสมที่คาสิโนของ Pittsburgh เป็นคนแรกที่พยายามทำสถิตินี้” Craig Clark ผู้จัดการทั่วไปของ Rivers Casino กล่าว “สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับและเฉลิมฉลองมรดกอันรุ่มรวยของเมืองของเรา และมันจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับแขกของเรา”

ประวัติวันปิเอโรกิแห่งชาติ

ในขณะที่ความพยายามนี้จะเป็นประวัติศาสตร์-in-the-ทำให้แม่น้ำคาสิโนเหล่านี้เกี๊ยวอร่อยแล้วมีประเพณีที่อุดมไปด้วยป่าตะวันตก. ขอบคุณให้กับผู้อพยพยุโรปตะวันออก, Pierogies มาถึงครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาที่จุดเริ่มต้นของ 20 THศตวรรษ ส่วนใหญ่มักจะทำ Pierogies ที่มีส่วนผสมของพาสต้ามันฝรั่งและชีส ในพิตต์สเบิร์ก Pierogies มีฐานแฟนเพลงที่พยายามและจริงและกระเป๋าที่อร่อยสมบูรณ์แบบเหล่านี้พบได้ในเมนูทั่วเมือง

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 1952 Ted Twardzik ซีเนียร์ ผู้ก่อตั้ง Mrs. T’s ® Pierogies ได้ผลิตตัวอย่าง Pierogi ตัวแรกของบริษัทและส่งไปยังร้านขายของชำใน Shenandoah รัฐ Pa.. และด้วยเหตุนี้ Mrs. T’s จึงเป็น เกิด. กว่า 60 ปีต่อมา Mrs. T’s ยังคงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวและจำหน่ายเครื่องเจาะเรือมากกว่า 600 ล้านชิ้นในแต่ละปี

ปาร์ตี้กับสายตรวจรางวัล Pierogi ของ Rivers

การเฉลิมฉลอง Pierogi จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการปรากฏตัวจาก Pierogies บ้านเกิดของ Pittsburgh Sauerkraut Saul, Cheese Chester, Jalapeno Hannah และ Oliver Onion, Pittsburgh Pirates Pierogies ที่มีชื่อเสียงจะเข้าร่วมการเฉลิมฉลองและถ่ายรูปร่วมกับแขก

หลังจากความพยายามสร้างสถิติแล้ว ผู้เล่นจะได้รับการชิมฟรีของ Mrs. T’s Pierogies ที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งแต่เที่ยงวันถึง 13.00 น. ที่ Levels Lounge สมาชิก Rivers Casino Rush Rewards มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเล่นสล็อตฟรี ของรางวัล หรือของรางวัลประจำปีของนางทีสเปียโรจน์พร้อมภาพวาด “ที่นั่งร้อน” ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น. วันที่ 8 ต.ค. และอย่าลืมเตรียมภาพของคุณ ถ่ายกับ Pierogies บ้านเกิดของ Pittsburgh ซึ่งจะคอยช่วยงานเฉลิมฉลอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล Pierogi ที่แม่น้ำคาสิโน, กรุณาเยี่ยมชมriverscasino.com

เกี่ยวกับแม่น้ำคาสิโน

เปิดให้บริการในปี 2552 คาสิโนริเวอร์สได้รับการโหวตให้เป็น “สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” ในปี 2557 ในPittsburgh Business Times “รีสอร์ทการเล่นเกมโดยรวมที่ดีที่สุด” ในเพนซิลเวเนียโดยนิตยสารCasino Playerและ “คาสิโนโดยรวมที่ดีที่สุด” ในเพนซิลเวเนียโดยนิตยสารStrictly Slots คาสิโนมีสล็อตมากกว่า 2,900 รายการ 83 เกมบนโต๊ะ ห้องโป๊กเกอร์ 30 โต๊ะ ร้านอาหารและบาร์ที่โดดเด่น 9 แห่ง อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ พื้นที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ การแสดงดนตรีสด ที่จอดรถฟรี โปรโมชั่นและของแจกมากมายทุกวัน แล้ว แจ็กพอตมากกว่า 406 ล้านดอลลาร์ถูกมอบให้แก่ผู้เล่นที่คาสิโนริเวอร์ส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมriverscasino.com

หมายเหตุจากบรรณาธิการ: ขอเชิญสื่อมวลชนรายงานทุกแง่มุมของงานในวันที่ 8 ต.ค. เวลา 10.00 น. เวลามาถึงที่แนะนำคือ 09:45 น. หากคุณต้องการเข้าร่วมและจัดเตรียมโอกาสในการถ่ายภาพหรือสัมภาษณ์ โปรดติดต่อเอมิลี่ วัตต์ที่ 717.507.3754Fitch ยืนยัน COMM 2013-CCRE12
03 ตุลาคม 2557 14:47 น. Eastern Daylight Time
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ได้ยืนยันใบรับรองการส่งผ่านจำนองเชิงพาณิชย์ COMM 2013-CCRE12 จำนวน 14 ประเภท รายละเอียดของการดำเนินการจัดอันดับจะตามมาในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญ

การยืนยันเกิดจากประสิทธิภาพที่มั่นคงของกลุ่มหลักประกันพื้นฐานตั้งแต่ออก ณ วันที่แจกจ่ายในเดือนกันยายน 2014 ยอดดุลเงินต้นรวมของพูลลดลง 0.57% เป็น 1.19 พันล้านดอลลาร์จาก 1.20 พันล้านดอลลาร์เมื่อออก ของเงินให้กู้ยืมในกลุ่ม 75% รายงานการเงินสิ้นปี 2556 ขณะนี้ยังไม่มีบริการสินเชื่อพิเศษ Fitch ได้กำหนดให้สินเชื่อห้าแห่ง (10.1%) เป็น Fitch Loans of Concern ซึ่งทั้งหมดได้รับการรายงานในรายการเฝ้าดูผู้ให้บริการด้วย Fitch Loans of Concern มีผลการดำเนินงานที่หรือต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย และ Fitch ไม่ได้คาดว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้ในเร็วๆ นี้

ความอ่อนไหวในการให้คะแนน

Rating Outlook สำหรับชั้นเรียนทั้งหมดยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากการออกธุรกรรมครั้งล่าสุดและผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ Fitch ไม่ได้คาดการณ์การโยกย้ายอันดับเครดิตเชิงบวกหรือเชิงลบ จนกว่าเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจหรือระดับสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดระดับพอร์ตโฟลิโอของธุรกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความอ่อนไหวในการจัดอันดับมีอยู่ในรายงาน COMM 2013-CCRE12′ (19 ก.พ. 2014) ดูได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘

เงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดของสระว่ายน้ำคือ 175 West Jackson (12.61% ของพูล) ค้ำประกันโดยอาคารสำนักงาน 22 ชั้น 1,452,390 ตารางฟุตซึ่งตั้งอยู่ภายในย่านธุรกิจกลางของชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ เงินกู้แบ่งออกเป็นตั๋ว pari-passu สามใบโดยมีหนี้รวม 280 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ (150 ล้านดอลลาร์) ธนบัตร 90 ล้านดอลลาร์ภายในธุรกรรม COMM 2013-CCRE13 และธนบัตร 40 ล้านดอลลาร์ภายใน COMM 2014- ธุรกรรม CCRE14 ทรัพย์สินยังคงดำเนินการตามที่คาดไว้ในการจัดจำหน่าย โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) สุทธิจากการดำเนินงาน (NOI) สุทธิปี 2556 ที่ 1.46 เท่า และในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม 2557) NOI DSCR ที่ 1.70 เท่า อัตราการเข้าพักยังคงทรงตัวที่ 92% ณ เดือนพฤษภาคม 2557

ตามที่ระบุไว้ในระหว่างการจัดจำหน่ายครั้งแรกของการทำธุรกรรมนี้ผู้เช่ารายใหญ่เป็นอันดับสองคือ Grant Thornton (พื้นที่เช่าสุทธิ 9.2%) ตั้งใจที่จะใช้เงื่อนไขการยกเลิกก่อนกำหนดในเดือนตุลาคม 2015 ตามผู้ให้บริการผู้ยืมยังคงทำงานร่วมกับผู้เช่าที่คาดหวังรายใหญ่ใน ความพยายามในการเติมเต็มพื้นที่ Grant Thornton

เงินกู้ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง (12.19%) ค้ำประกันโดยร้าน Miracle Mile Shops ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาด 448,835 เอสเอฟ ซึ่งตั้งอยู่ริมลาสเวกัสบูเลอวาร์ด ที่ฐานของ Planet Hollywood Resort & Casino ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา ฐานผู้เช่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเน้นไปที่การสัญจรไปมาบนเส้นทางลาสเวกัสสตริป และรวมถึงผู้เช่าเช่น V Theatre, Planet Hollywood และ GAP เงินกู้ดังกล่าวมีธนบัตร pari-passu เพิ่มอีกห้าใบสำหรับยอดหนี้คงค้างใน Miracle Mile Shops จำนวน 580 ล้านดอลลาร์ หลักประกันดำเนินการตามความคาดหวังที่รับประกันโดยมีอัตราการเข้าพัก 90% (ณ เดือนมิถุนายน 2014) และ NOI DSCR ปี 2013 ที่ 1.44x

เงินกู้ที่ใหญ่เป็นอันดับสาม (5.72%) ค้ำประกันโดยสำนักงานของบริษัทที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานในเขตชานเมืองสี่แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447,546 เอสเอฟ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบอร์วิน รัฐเพนซิลเวเนีย ผู้เช่ารายใหญ่ ได้แก่ Turner Investment Partners, Ratner & Prestia และ Brinker Capital อัตราการเข้าพักยังคงทรงตัวที่ 81% (ณ เดือนมีนาคม 2557) ซึ่งเป็นอัตราการเข้าพักเท่าเดิม ณ เวลาที่รับประกันการจัดจำหน่ายFitch ไม่ให้คะแนนใบรับรองคลาส G หรือคลาส XC ใบรับรองคลาส AM, B และ C สามารถแลกเปลี่ยนเป็นใบรับรองคลาส PEZ และใบรับรองคลาส PEZ สามารถแลกเปลี่ยนเป็นใบรับรองคลาส AM, B และ C Fitch ให้คะแนนคลาส PEZ เทียบเท่ากับการสูญเสียครั้งแรกของใบรับรองที่สามารถแลกเปลี่ยนคลาส C ที่ได้รับคะแนนต่ำสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ของฟิทช์ในการวิเคราะห์ธุรกรรม CMBS ของสหรัฐอเมริกามีอยู่ในรายงานวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง ‘US Fixed-Rate Multiborrower CMBS Surveillance and Re-REMIC Criteria’ ซึ่งมีอยู่ที่ ‘Texas Roadhouse ใช้ประโยชน์จาก UltiPro บนคลาวด์ของ Ultimate Software เพื่อผลกำไรทางธุรกิจ คว้ารางวัล Prism อันทรงเกียรติของ APA
03 ตุลาคม 2557 10:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
เวสตัน, ฟลอริดา–( BUSINESS WIRE )– 17 ต.ค. 2019 Ultimate Software (Nasdaq: ULTI) ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการผู้คน ประกาศในวันนี้ว่าลูกค้า Texas Roadhouse ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งมีสถานที่ตั้งหลายร้อยแห่งทั่วโลก ได้รับรางวัล Prism Award จาก American Payroll Association (APA) สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยรวม

“Texas Roadhouse เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สามารถสัมผัสได้โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ Ultimate และบริการสนับสนุนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่”

ทวีตนี้
บริษัทที่มีพนักงาน 45,700 คน ซึ่งมักได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมองค์กร ได้รับการยอมรับจากการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงUltiPro บนคลาวด์ของ Ultimateเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ บริการที่ใช้ร่วมกัน และกระบวนการโดยรวมสำหรับการสนับสนุนพนักงานที่มีความหลากหลาย ทุ่มเท และขยายตัว . Prism Awards ประจำปีถูกนำเสนอเมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่งาน M Resort Spa and Casino ในลาสเวกัสร่วมกับ 2014 APA Leadership Forum

คณะทำงานเฉพาะกิจด้าน Strategic Payroll Leadership ของ APA มอบรางวัล Prism Awards ให้กับทีมบัญชีเงินเดือนขององค์กรทุกขนาดจากทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในประเภทต่อไปนี้: เทคโนโลยี การจัดการ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยรวม ผู้ที่เคยได้รับรางวัล Prism Awards ได้แก่ Starbucks Coffee Company, Lowe’s, Cisco Systems และ Delta Airlines

Texas Roadhouseชนะรางวัลประเภท Overall Best Practices ในปีนี้ และได้รับการยอมรับจากการปรับโครงสร้างกระบวนการจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานในสถานที่ต่างๆ หลายร้อยแห่ง ปรับปรุงบริการของพนักงานในปัจจุบัน เพิ่มระดับใหม่ของการสนับสนุนสำหรับพนักงานที่กระจัดกระจาย และการพัฒนาความคิดริเริ่มทั่วทั้งบริษัทที่ สนับสนุนการรับรู้ ความสนุกสนาน ความสนิทสนม และความผูกพัน

บริษัทถือว่าการใช้ UltiPro เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ และเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและกระบวนการทางธุรกิจ Texas Roadhouse ได้รับผลประโยชน์ที่วัดผลได้มากมาย รวมถึงการประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ต่อปี

“ เช่นเดียวกับ Ultimate Software เราเป็นบริษัทที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางและในนามของ Vickie Elder ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเงินเดือนและทีมบัญชีเงินเดือนทั้งหมด เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้เพราะเราทั้งคู่สนับสนุนพนักงานและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราใน วิธีการในเชิงบวกมาก เทคโนโลยี HCM ของ Ultimate และทีมสนับสนุนมีค่ามากในการเติบโตและการพัฒนาทรัพยากรของเรา เพื่อให้พนักงานของเราสามารถประสบความสำเร็จ รักษาวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำแบบใครของเรา และสร้างวิสัยทัศน์ระยะยาวเพื่อความสำเร็จ” มาร์ค ซิมป์สัน รองประธานฝ่ายบุคคลในตำนานของเท็กซัส โร้ดเฮาส์ กล่าวไฮไลท์ของการใช้โซลูชัน HCM ของ Ultimate ของ Texas Roadhouse ได้แก่:

การเปลี่ยนแปลงงานโดยอัตโนมัติ การเลิกจ้าง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง ข้อมูลการจ้างงานใหม่ และการส่งข้อมูลไปยังผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างราบรื่น
ลดการบริหาร ส่งผลให้ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา
ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการกำหนดค่าที่จัดการง่ายของ UltiPro – ขจัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาที่ปรึกษาภายนอกและนักพัฒนาในการปรับแต่ง
การใช้การนำเข้ามาตรฐานที่ฝังอยู่ใน UltiPro เพื่อการเบิกจ่ายที่ปลอดภัยในทันทีแก่ผู้จัดการและพนักงานในสถานที่หลายร้อยแห่ง
อาศัยความร่วมมือกับ Ultimate เพื่อพัฒนาทีม ‘Roadie Support’ ที่ไม่เหมือนใครของบริษัท — ศูนย์บริการร่วมที่ทุ่มเททั้งหมดให้กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับลูกค้าเพิ่มเติมผ่านชุมชนของ Ultimate ตลอดจนกลุ่ม APA และองค์กรอื่นๆ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันซึ่งสามารถทำได้ด้วยการประมวลผลบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม
“ซีอีโอและผู้ก่อตั้งของเราเชื่อมั่นว่าหากพนักงานของคุณมีความสุข พวกเขาจะดูแลแขก/ลูกค้าของคุณ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทุกวันและต้องมีการประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง และเราต้องการให้แน่ใจว่าเรากำลังใช้ระบบของเราอย่างเต็มศักยภาพและดูแลทรัพย์สินอันดับหนึ่งของเราอย่างดีเยี่ยม นั่นคือ บุคลากรของเรา” ซิมป์สันกล่าว “บริษัทของเราพร้อมเสมอที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่และกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง และการที่มี Ultimate เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการปรับปรุงธุรกิจที่วัดผลได้ ”

“Texas Roadhouse เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สามารถสัมผัสได้โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ Ultimate อย่างเต็มที่ และบริการสนับสนุนเฉพาะของมัน” Greg Swick ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ Ultimate Software กล่าว “ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทีมบัญชีเงินเดือนที่ Texas Roadhouse สำหรับการชนะรางวัล Prism Award อันทรงเกียรติ และเราขอยกย่องบริษัทสำหรับความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการทำให้บริษัทในตำนานดีขึ้นไปอีก”

เกี่ยวกับ เท็กซัส โร้ดเฮาส์

Texas Roadhouse ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ ซึ่งมีมากกว่า 430 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ เปิดทำการในปี 1993 บริษัทมีชื่อเสียงในด้านสเต็กตัดมือ ด้านที่ทำจากรอยขีดข่วน ขนมปังอบสด และ บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ในปี 2014 Texas Roadhouse ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน Employee’s Choice Best Places to work โดย Glassdoor ในปี 2012 Texas Roadhouse ได้ชื่อว่า Top Steakhouse ในการสำรวจ Consumer Picks ของ Nation’s Restaurant News ในปี 2007 และ 2008 Forbes ได้จัดอันดับบริษัทให้เป็นหนึ่งใน 200 Best Small บริษัทต่างๆ และในปี 2552 บริษัทได้รับการจัดอันดับมูลค่าสูงสุดจากผู้อ่านนิตยสาร Consumer Reports สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.texasroadhouse.com

เกี่ยวกับ อัลติเมท ซอฟต์แวร์

Ultimate Software เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการบุคลากรโดยมีผู้คนบันทึกมากกว่า 17 ล้านคนในระบบคลาวด์ สร้างขึ้นจากความเชื่อที่ว่าผู้คนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจใดๆ UltiPro ที่ได้รับรางวัลของ Ultimate มอบโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคล เงินเดือน ความสามารถ ค่าตอบแทน และเวลาและการจัดการแรงงานที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น . บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1990 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเวสตัน รัฐฟลอริดา และมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 2,000 คนที่มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันและบริการคุณภาพสูงสุด ในปี 2014 Ultimate อยู่ในอันดับที่ 20 ของรายชื่อ 100 บริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุดของ FORTUNE; ติดอันดับที่ 8 ในรายชื่อ 100 บริษัทที่มีการเติบโตด้านนวัตกรรมมากที่สุดของนิตยสาร Forbes; และได้รับการยอมรับว่าเป็น ‘ผู้นำ’ ใน HCM Technology Value Matrix ของ Nucleus Research Ultimate มีลูกค้า 2,700 รายที่มีพนักงานใน 150 ประเทศ รวมถึง Adobe Systems Incorporated, Bloomin’ Brands, Culligan International, Major League Baseball, Pep Boys, Texas Rangers Baseball และ Texas Roadhouse ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการจัดการที่ดีที่สุดของคนสามารถพบได้ที่www.ultimatesoftware.comYoumacon 2014 Marks 10 วันครบรอบของการเฉลิมฉลองป๊อปญี่ปุ่นวัฒนธรรม
งานประชุมอะนิเมะ/เกมที่ใหญ่ที่สุดในมิชิแกนฉลองครบรอบทศวรรษด้วยเทศกาลสี่วันที่ใหญ่ที่สุด

03 ตุลาคม 2557 09:30 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ดีทรอยต์–( บิสิเนส ไวร์ )– 22 ส.ค. 2559 ทีมงานฝ่ายผลิตที่อยู่เบื้องหลังYoumacon – การประชุมอนิเมะ เกม งานศิลปะและการ์ตูนที่มีฐานอยู่ในเมืองดีทรอยต์เป็นเวลา 4 วันเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่น – ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับYoumacon 2014ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ต.ค. ถึงพฤศจิกายน . 2, 2014 ที่ Cobo Center และ Renaissance Center ของตัวเมือง เทศกาลจะจัดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ในเย็นวันพฤหัสบดีจนถึง 18.00 น. ในวันอาทิตย์

“มันเป็นความฝันที่เป็นจริงจริงๆ ที่จะได้ฉลองครบรอบ 10 ปีของ Youmacon หลังจากใช้เวลาเกือบสี่ปีในการจัดทำ Youmacon เครื่องแรกขึ้นและลงมือ ตอนนี้การก้าวสู่ทศวรรษแห่งความสำเร็จด้วยผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเป็นมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้จริงๆ”

ทวีตนี้
คล้ายกับธีมหลักของ Comic Cons ส่วนใหญ่ Youmacon (ตั้งชื่อตามคำภาษาญี่ปุ่นว่า youma หมายถึงปีศาจหรือผี) เป็นการผสมผสานระหว่างเกมและกิจกรรมเชิงโต้ตอบสำหรับทุกวัย แขกรับเชิญที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีสด ผู้แสดงสินค้า ศิลปิน และอื่นๆ ไฮไลท์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ใน 10 ของวันปี ได้แก่ การกุศล Masquerade Ball, วิดีโอเกมและบนโต๊ะห้องเล่นเกมสดการกระทำมาริโอและภาคี Donkey Kong และห้องขนาดใหญ่ 100,000 ตร. ตัวแทนจำหน่ายเท้าของการช้อปปิ้งอะนิเมะและอื่น ๆ ของสะสม Youmacon ปีที่แล้วดึงดูดผู้เข้าร่วมมากกว่า 14,000 คน

“มันเป็นความฝันที่เป็นจริงจริงๆ ที่จะได้ฉลองครบรอบ 10 ปีของ Youmacon หลังจากใช้เวลาเกือบสี่ปีในการจัดทำ Youmacon เครื่องแรกและดำเนินการ ตอนนี้การก้าวสู่ทศวรรษแห่งความสำเร็จด้วยผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเป็นมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้จริงๆ” มอร์แกน คอลลิน ประธานและผู้ก่อตั้ง Youmacon Enterprises กล่าว /ขัดต่ออนุสัญญา. “และฉันให้คำของฉันไม่ว่าคุณจะเข้าร่วม Youmacon ครั้งแรกหรือ 10 วันนี้หนึ่งสัญญาว่าจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดเลย!”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพิเศษ 10 ในปีนี้วันครบรอบปีที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เคย Youmacon กว่า 30 คนดังอุตสาหกรรมอะนิเมะและแขกรับเชิญพิเศษที่คาดว่ารวมทั้งนักแสดง, ผู้ผลิต, นักดนตรี, ศิลปินและอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของแขกรับเชิญพิเศษกรุณาเยี่ยมชม: www.youmacon.com/special-guests

การลงทะเบียนสามารถทำได้ที่หน้าประตูเท่านั้น ตัวเลือกราคารวมถึงบัตรผ่านแบบสามวัน ($60) หรือบัตรเฉพาะวันศุกร์ ($30) วันเสาร์เท่านั้น ($40) หรือบัตรวันอาทิตย์เท่านั้น ($20) กิจกรรมในเย็นวันพฤหัสบดีฟรีและเปิดให้ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมควรทราบว่าการขายตั๋วเป็นเงินสดเท่านั้น

แมริออท ดีทรอยต์ ที่เดอะเรเนซองส์ เซ็นเตอร์ เป็นโรงแรมสำหรับงานอีเวนต์อย่างเป็นทางการของ Youmacon 2014 โดยมีห้องล้นให้บริการที่ Westin Book Cadillac, Holiday Inn Express & Suites Downtown Detroit และ Greektown Casino Hotel เหตุการณ์ที่สมบูรณ์ลงทะเบียนและข้อมูลที่พักที่มีอยู่ในwww.youmacon.com

เกี่ยวกับ Youmacon

สร้างโดย Youmacon Enterprises/Defying Conventions Youmacon เป็นงานวัฒนธรรมป๊อปที่คล้ายกับ Comic Cons ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่หนังสือการ์ตูน Youmacon เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นและอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมของเราเองในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ธีมทั่วไปตลอดทั้งงาน ได้แก่ อนิเมะ (แอนิเมชั่นญี่ปุ่น) วิดีโอเกม งานศิลปะสไตล์ญี่ปุ่นและการ์ตูน และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด Youmacon นำเสนอเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ แขกรับเชิญที่มีชื่อเสียง และการแสดงดนตรีสดที่ผสมผสานกันทุกเพศทุกวัยมาไว้ในใจกลางเมืองดีทรอยต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.youmacon.comCasinoFloor.com เปิดตัวดีลเลอร์สด
03 ตุลาคม 2557 05:59 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2559 www.CasinoFloor.com คาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬาที่ได้รับรางวัล ประกาศเปิดตัวข้อเสนอ Live Dealer อย่างเป็นทางการ

ตอนนี้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะเล่นเกมคาสิโนบนบกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก ออนไลน์ แบบเรียลไทม์ และกับดีลเลอร์สดมืออาชีพและมีเสน่ห์ที่สุด เกมรวมถึงรูเล็ต แบล็กแจ็ก บาคาร่า และคาสิโนโฮลเด็ม และแต่ละเกมมอบประสบการณ์คาสิโนที่เต็มอิ่มและทำให้ดีอกดีใจแก่ผู้เล่น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว CasinoFloor.com ขอเสนอโบนัสการจับคู่สูงถึง£/€1,000 และเดิมพันฟรี 10 ยูโรสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานจริงๆ เพื่อเล่นเกมโปรดทั้งหมดของพวกเขา

ข้อเสนอนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเกมดีลเลอร์สดเท่านั้น ผู้เล่นที่ CasinoFloor มีเกมให้เลือกมากมาย ซึ่งบางเกมได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก เช่น “Excalibur” และ “Gonzo’s Quest” ผู้เล่นยังสามารถฝากและเล่นเกมที่ได้รับการดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ในตำนานอย่าง “Scarface”, “Aliens” และการ์ตูนแนวลัทธิ – “South Park”

CasinoFloor.com ภูมิใจเสนอตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดสำหรับผู้เล่น ด้วยชุดเกมคาสิโนและเกมสล็อตวิดีโอเต็มรูปแบบ หากยังไม่เพียงพอ CasinoFloor ยังให้โอกาสผู้เล่นตลอดชีวิตอีกด้วย ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายแจ็คพ็อตโปรเกรสซีฟออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ผู้เล่นมีโอกาสชนะเงินที่เปลี่ยนชีวิต ผ่านการเล่นเกมที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น “Mega Fortune”, “Arabian Nights” และ “Hall of Gods” แจ็คพอตทั้งหมดในปัจจุบันมีมากกว่า 5 ล้านปอนด์

CasinoFloor ได้ปรับปรุงหนังสือกีฬาเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งให้ผู้เล่นได้เดิมพันกีฬาที่หลากหลาย แฟนกีฬาทุกคนพร้อมให้บริการและด้วย CasinoFloor ที่มีให้บนมือถือ ผู้เล่นมีโอกาสวางเดิมพันได้ทุกที่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากข้อเสนอสุดพิเศษนี้ โปรดไปที่www.casinoflor.com ซึ่งคุณสามารถเล่นจริงหรือเล่นเพื่อความสนุกได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงFoxwoods® Resort Casino ประกาศเปิดตัว Criss Angel MINDFREAK LIVE
ดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Magic ออกจากลาสเวกัสเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหกปีและแสดงซีรีส์พิเศษสามวันในคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลายทางคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ

02 ตุลาคม 2014 17:48 น. Eastern Daylight Time
Mashantucket, Conn .– ( บิสิเนสไว ) – Foxwoods ®คาสิโนรีสอร์ท,ปลายทางบันเทิงชั้นนำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมีความยินดีที่จะประกาศเทวดาสลับ ‘ Mindfreak สด ‘ กำลังจะมาถึงโรงละครฟ็อกซ์สำหรับชุดสามวันพิเศษของการแสดงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 13 – 15 พฤศจิกายน

เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ Criss Angel ได้ครอบครองโลกแห่งเวทมนตร์ ด้วยวิธีการทางวิสัยทัศน์ที่หลีกหนีจากขอบเขตของประเพณีและโอบรับความลึกลับสมัยใหม่สายพันธุ์ใหม่ เขาเป็นนักมายากลที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยรายการโทรทัศน์ในช่วงไพรม์ไทม์มากกว่าชั่วโมงและจำนวนการดูอินเทอร์เน็ตมากกว่าใครในประเภทเดียวกัน การแสดงสด’BeLIEve’ ในลาสเวกัสของแองเจิลได้รับรางวัล ‘Best Magic Show in Vegas 2013′ จากนิตยสาร InVegas

เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปีที่ Criss Angel จะออกไปผจญภัยนอกเมืองลาสเวกัสเพื่อผลิตผลงานใหม่ชื่อ’MINDFREAK LIVE’ รายการนี้อิงจากการแสดงมายากลทางโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ‘ MINDFREAK ‘ ซึ่งเผยแพร่ไปยังกว่า 90 ประเทศ ดึงดูดผู้ชมมากกว่า 100 ล้านคนตลอด 6 ซีซั่นและ 100 ตอนที่น่าตะลึง การดูคลิปของ Angel ทางออนไลน์ได้รวบรวมการดู 250 ล้านครั้งบน YouTube เพียงอย่างเดียว

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวทมนตร์ Criss Angel จะเปิดตัวปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจของเขา – Criss Angel MINDFREAK LIVE! – ที่ Foxwoods โดยตรงจากหมายเลขหนึ่งของเขาที่ขายดีที่สุดการแสดงมายากลในลาสเวกัสเรารู้สึกเป็นเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการเดินทางแสดงใหม่ 13 พฤศจิกายนของเขาวันที่ ผ่านพฤศจิกายน 15 TH อย่าพลาดงานมหัศจรรย์แห่งชีวิต!” Felix Rappaport รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Foxwoods Resort Casino กล่าว

บัตรเข้าชมCriss Angel MINDFREAK LIVEราคา 65 – 125 ดอลลาร์ และจำหน่ายเวลา 10.00 น. ในวันที่ 3 ตุลาคม 2014 ที่www.foxwoods.com หรือโทรไปที่ Box Office ของ Foxwoods ที่หมายเลข 800-200-2882 Ticketmaster ที่หมายเลข 800-745-3000 หรือมาด้วยตนเองโดยไปที่บ็อกซ์ออฟฟิศ

สมัครเว็บบอลออนไลน์ เกี่ยวกับ Foxwoods ® Resort Casino
Foxwoods Resort Casino เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะที่เป็นคาสิโนรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ Foxwoods เสนอเกมมากมายในหกคาสิโน โรงแรมระดับ AAA Four-Diamond ร้านอาหารตั้งแต่ระดับกูร์เมต์ไปจนถึงอาหารด่วน สปาที่มีชื่อเสียงระดับโลก สนามกอล์ฟที่ได้รับรางวัล โรงละครอันล้ำสมัย และร้านค้าปลีกสุดพิเศษ สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งการพักผ่อนและธุรกิจ Foxwoods มอบพื้นที่การประชุมและการประชุมที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อเติมชีวิตใหม่ให้กับการประชุมหรืองานใด ๆ Foxwoods Resort Casino เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Mashantucket Pequot Tribal Nation สำหรับลักษณะที่ครอบคลุม Foxwoods รีสอร์ทคาสิโนและ Mashantucket Pequot เยี่ยมชม Nation เผ่าFoxwoods.comเกมมัลติมีเดีย® Crowns 2014 National Slots Champion
Kathryn McDonald คว้าชัยชนะในการแข่งขัน National TournEvent of Champions ® Championship มูลค่า 500,000 ดอลลาร์ แคมเปญ National TournEvent of Champions ปี 2015 ประกาศเงินจำนวน 1.3 ล้านเหรียญ

02 ตุลาคม 2557 12:26 น. Eastern Daylight Time
ลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–1 ก.ค. ค่ำคืนอันสำคัญที่ XS Nightclub ภายใน Wynn Las Vegas เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ได้เห็น Multimedia Games (NASDAQ: MGAM) ครองตำแหน่งผู้ชนะการแข่งขัน TournEvent of Champions ® ระดับประเทศใหม่ โดยประกาศรางวัลใหญ่มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ สำหรับการแข่งขัน TournEvent of Champions Championship ปี 2015 และมอบเงินจำนวน 30,000 เหรียญให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ

“การบริจาคเพื่อการกุศลนี้ทำเพียงเพื่อให้เราพยายามทำงานหนักขึ้น และเพื่อทำหน้าที่ที่แข็งขันมากขึ้น และการกลับมาของ Warriors ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องกับ PTSD เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมากสำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่มีเมตตาซึ่งจะช่วยชีวิตและจะทำให้ครอบครัวทหารอยู่ด้วยกัน”

ทวีตนี้
ในงานปะรำ Kathryn McDonald ซึ่งเป็นตัวแทนของ Snoqualmie Casino ใน Snoqualmie, Wash. มีชัยเหนือผู้เล่นสล็อตทัวร์นาเมนต์ชั้นนำอีก 122 รายในการแข่งขันที่ดังและเข้มข้นเพื่อเป็นแชมป์แห่งชาติ 2014 ใน National TournEvent of Champions แมคโดนัลด์เดินจากไปพร้อมกับแหวนแชมป์ที่สวยงามและเช็คผู้ชนะ 200,000 ดอลลาร์

ในวันที่เริ่มต้นเดือนแห่งการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม แมคโดนัลด์ ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม 2 สมัยต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะที่เธอเฉลิมฉลองชัยชนะของเธอกับกลุ่มผู้ปรารถนาดีมากมาย

“สามีของฉันพยายามจะวางกลยุทธ์ให้ฉัน” เธอกล่าว “แต่ฉันบอกเขาว่าฉันจะชนะด้วยความสนุกสนาน และฉันก็ทำได้ ฉันมีความสุขมาก”

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ National TournEvent of Champions เข้ารอบ 123 ผู้เข้ารอบจากคาสิโน 103 แห่งจากทั่วประเทศในการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อชิงความเป็นใหญ่ของช่องทัวร์นาเมนต์ที่เริ่มต้นด้วยการแข่งขัน TournEvents ที่มีคุณสมบัติภายในเดือนเมษายนของปีนี้

“พันธมิตรคาสิโนของเราทั่วประเทศทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดงานรอบคัดเลือกตลอดฤดูร้อน” แพทริค แรมซีย์ซีอีโอของMultimedia Games ®กล่าว “และคู่แข่งทั้งหมดที่นี่ในคืนนี้สำหรับรอบชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนของคาสิโนของพวกเขาด้วยการแข่งขันที่ดุเดือด แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของ TournEvent ขอแสดงความยินดีกับแคทรีนสำหรับชัยชนะอันน่าตื่นเต้นของเธอ”

แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ปีที่สามเท่านั้น แต่ National TournEvent of Champions ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและมีขนาดเพิ่มขึ้นแทบสองเท่าในแต่ละปี และปี 2015 สัญญาว่าจะทำเช่นเดียวกันกับประกาศรางวัลใหญ่ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านดอลลาร์

“ความสำเร็จของ TournEvent of Champions เป็นของคาสิโนที่จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี” แรมซีย์กล่าว “รูปแบบของงานเพิ่มกระแสไฟฟ้าที่ปฏิเสธไม่ได้ให้กับพื้นคาสิโนและคาสิโนพร้อมกับทีมโปรโมชั่นของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการดึงดูดฝูงชนจำนวนมากเพื่อแข่งขัน – หลายคนแข่งขันกันเป็นครั้งแรก”

ก่อนหน้านี้ในตอนเย็น Multimedia Games เริ่มต้นการแข่งขันด้วยงาน TournEvent for Charity™ ครั้งแรกที่จัดขึ้น โดยมีคนดัง สมาชิกสื่อในท้องถิ่นและในอุตสาหกรรมมารวมตัวกันเพื่อการกุศลที่พวกเขาชื่นชอบ ในท้ายที่สุด JC Fernandez จาก KMXB Mix 94.1 คว้าชัยชนะและได้รับเช็คผู้ชนะ $10,000 สำหรับ Shine Family Foundation องค์กรการกุศลที่เหลือเป็นผู้ชนะตามสิทธิ์ของตนเอง โดยแบ่งเงินบริจาคทั้งหมด 20,000 ดอลลาร์จาก Multimedia Gamesการวางแผนสำหรับการแข่งขัน TournEvent for Charity ปี 2015 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เนื่องจาก Multimedia Games มีเป้าหมายที่จะทำให้งานนี้เป็นการเริ่มงานประจำปีสำหรับการแข่งขัน National TournEvent of Champions รอบชิงชนะเลิศ เริ่มในปีหน้า Multimedia Games จะร่วมมือกับSave A Warriorซึ่งเป็นโครงการที่อุทิศให้กับการรักษาทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ ที่พยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับชีวิตหลังจากกลับจากสมรภูมิรบ เพื่อทำให้องค์กรเป็นองค์กรการกุศลที่เลือกใช้สำหรับ Multimedia Games และ TournEvent for Charity เกมมัลติมีเดียปิดท้ายการประกาศด้วยการบริจาค 10,000 ดอลลาร์แก่ Save A Warrior

“Save A Warrior รู้สึกเป็นเกียรติ อ่อนน้อมถ่อมตน และตื่นเต้นที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติของ Multimedia Games” Ronald ‘Jake’ Clark ผู้สร้างและผู้อำนวยการบริหารของ Save A Warrior กล่าว “การบริจาคเพื่อการกุศลนี้ทำเพียงเพื่อให้เราพยายามทำงานหนักขึ้น และเพื่อทำหน้าที่ที่แข็งขันมากขึ้น และการกลับมาของ Warriors ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องกับ PTSD เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมากสำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่มีเมตตาซึ่งจะช่วยชีวิตและจะทำให้ครอบครัวทหารอยู่ด้วยกัน”

เกี่ยวกับ Multimedia Games Holding Company, Inc.

Multimedia Games, Inc., Multimedia Games Holding Company, Inc. (“มัลติมีเดียเกม”) พัฒนาและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีการเล่นเกมผ่านบริษัทในเครือที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด บริษัทเป็นผู้สร้างและซัพพลายเออร์ของระบบ เนื้อหา และหน่วยเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสำหรับคาสิโนในอเมริกาและเชิงพาณิชย์ รายได้มาจากหน่วยเกมที่ดำเนินการตามข้อตกลงการแบ่งปันรายได้ ตลอดจนจากการขายหน่วยเกมและระบบที่มีเนื้อหาเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์และธีมเกมที่ได้รับอนุญาตจากผู้อื่น เกมมัลติมีเดียยังจัดหาระบบดีเทอร์มิแนนต์กลางสำหรับเครื่องวิดีโอลอตเตอรี สมัครเว็บบอลออนไลน์ (“VLT”) ที่ติดตั้งที่สนามแข่งในรัฐนิวยอร์ก บริษัทเพิ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในFortune’s100 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2014 โปรดไปที่www.multimediagames.com , twitter.com/MultimediaGames หรือfacebook.com/MultimediaGamesซึ่ง Multimedia Games จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท การขาย และธุรกิจของบริษัท

เกี่ยวกับ National TournEvent of Champions

National TournEvent of Champions เป็นความร่วมมือระหว่าง Multimedia Games และคาสิโนชั้นนำทั่วประเทศเพื่อนำการแข่งขันที่ไม่เคยมีมาก่อน ความเข้มข้น และความรุ่งโรจน์มาสู่พื้นคาสิโนผ่านการแข่งขันสล็อตระดับชาติ ซึ่งครองตำแหน่งแชมป์ Slot Tournament ระดับชาติเพียงคนเดียว TournEvent of Champions ระดับประเทศครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2013 โดยมีผู้เล่น 88 คน เป็นตัวแทนของคาสิโน 77 แห่งที่แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งระดับประเทศและรางวัลใหญ่ $100,000 รอบชิงชนะเลิศ National TournEvent of Champions ปี 2014 มีผู้เล่น 123 คน เป็นตัวแทนของคาสิโน 103 แห่งเพื่อรับเงินรางวัลรวม 500,000 ดอลลาร์ รวมถึงส่วนแบ่งของแชมป์เปี้ยนระดับประเทศ 200,000 ดอลลาร์